Thời khóa biểu học kì I năm học 2017-2018

TRU­­­ỜNG THCS HOÀNG NGÂN                    

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Thực hiện từ ngày 25/92017)

Thứ

6A

6B

7A

7B

2

Chào cờ Linh

Chào cờ Doanh

Chào cờ Thắm

Chào cờ Chi

Toán Hiệp

Văn - Doanh

Toán - Thắm

Văn - Chi

Sinh Thịnh

Toán Hương

Nhạc Tuyến

Toán - Thắm

Văn -Doanh

Sử L.Phượng

Văn - Chi

Mĩ thuật Long

Địa - Linh

C.Nghệ L.Phượng

Mĩ thuật Long

Sinh Thịnh

3

Toán Hiệp

T.Dục- Doanh

Địa - Linh

Nhạc Tuyến

Văn - Doanh

Toán Hương

Anh - Hoan

Văn - Chi

Văn - Doanh

Nhạc Tuyến

C.Nghệ - Linh

Văn - Chi

Nhạc Tuyến

Anh - Duyên

Sử - L. Ph­­­­ượng

Anh - Hoan

 

 

 

4

Anh - Duyên

Toán Hương

Văn - Chi

Sử - L. Ph­­­­ượng

C.Nghệ L.Phượng

Địa - Linh

Văn - Chi

Sinh Thịnh

Toán Hiệp

G Duc - M.Phượng

Sử - L. Ph­­­­ượng

Địa - Linh

Sử L.Phượng

Anh - Duyên

C.Nghệ - Linh

Anh - Hoan

 

 

Anh - Hoan

G Duc - M.Phượng

5

T. Dục - Doanh

C.Nghệ L.Phượng

Văn - Chi

Anh - Hoan

Nương

Anh - Duyên

T. Dục - Long

Toán - Thắm

Mĩ thuật Long

Sinh Thịnh

Anh - Hoan

C.Nghệ - Chi

Anh - Duyên

Nương

Toán - Thắm

Sử - L. Ph­­­­ượng

 

 

 

 

6

Văn - Doanh

Sinh Thịnh

G Duc - M.Phượng

Toán - Thắm

Anh - Duyên

Văn - Doanh

Toán - Thắm

T. Dục - Long

Sinh Thịnh

Văn - Doanh

T. Dục - Long

Văn - Chi

Toán Hiệp

Mĩ thuật Long

Sinh Thịnh

C.Nghệ - Chi

 

 

 

SHoạt Chi

7

C.Nghệ L.Phượng

Văn - Doanh

Sinh Thịnh

Địa - Linh

T. Dục - Doanh

Toán Hương

Toán Thắm

T. Dục - Long

G Duc -M.Phượng

T. Dục - Doanh

Địa - Linh

Hương

SHoạt - Linh

SHoạt - Doanh

Hương

Toán Thắm

 

 

SHoạt Thắm

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

 

8A

8B

9A

9B

GV nghỉ

Chào cờ M.Phượng

Chào cờ Tâm

Chào cờ Nương

Chào cờ Hoan

 

 

Hương

Toán - Tâm

Toán -Nương

Anh - Hoan

Văn M.Phượng

Anh - Duyên

Sử - L.Ph­­­­ượng

Sinh Lành

Toán - Tâm

Văn M.Phượng

Anh - Hoan

Văn - Sơn

Anh - Duyên

Nhạc Tuyến

Địa - Dân

Lý - Hiệp

GDục - Lệ

Toán - Tâm

Toán - Nương

Văn - Sơn

M.Phượng, Thịnh Thơm

Sử - L. Ph­­­­ượng

Anh - Duyên

Sinh Lành

Văn - Sơn

Toán - Tâm

Hoá - Lành

Văn - Sơn

Toán- Nương

Hoá - Lành

Hương

GDục Chi

Địa - Dân

C.Nghệ - Hương

Sử - L.Ph­­­­ượng

 

Hoá - Lành

Toán- Tâm

Địa - Dân

Toán - Nương

Long, Doanh, Sơn, Thắm, Lệ

Anh - Duyên

Văn M.Phượng

Toán - Nương

T. Dục - Hoan

Toán - Tâm

T. Dục - Thịnh

C.Nghệ - Hương

GDục Chi

T. Dục - Thịnh

Hoá - Lành

Lý - Hiệp

C.Nghệ - Hương

 

 

Sinh Lành

 

Địa - Linh

Văn M.Phượng

Hoá - Lành

Toán - Nương

 

 

T. Dục - Thịnh

Văn M.Phượng

Văn - Sơn

Sử - L.Ph­­­­ượng

Nhạc Tuyến

C.Nghệ - Hương

Văn - Sơn

Hoá - Lành

C.Nghệ - Hương

Địa - Linh

Nhạc Tuyến

Địa - Dân

Sinh Thịnh

GDục -Lệ

 

Nhạc Tuyến

Toán - Tâm

Mĩ thuật Long

Anh - Hoan

Văn - Sơn

Lành, Linh, L.Phượng, Nương., Hương

Văn M.Phượng

Sinh Thịnh

Lý- Hiệp

T. Dục - Hoan

Văn M.Phượng

Anh - Duyên

T. Dục - Sơn

Lý - Hiệp

Anh - Duyên

Toán - Tâm

Văn -Sơn

Anh - Hoan

 

SHoạt Tâm

 

SHoạt Hoan

Mĩ thuật Long

C.Nghệ - Hương

T. Dục - Sơn

Sinh Lành

Dân, Chi, Duyên, Hoan, Hiệp, Tâm,Tuyến Sâm, Ngân, Bích

Sử - L. Ph­­­­ượng

T. Dục - Thịnh

Hoá - Lành

Toán - Nương

Sinh - Thịnh

Sử - L. Ph­­­­ượng

Văn - Sơn

Hoá - Lành

Văn M.Phượng

Sinh - Thịnh

Toán - Nương

Văn - Sơn

SHoạt M.Phượng

 

SHoạt Nương

 

 

 

Tác giả: Ban biên tập
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 82
Tháng 12 : 1.238
Năm 2022 : 33.424
Saturday, 10/12/2022 - 12:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Ngân