Thời khóa biểu học kì I năm học 2016 - 2017 ( thực hiện từ 12/9)

TRU­­­ỜNG THCS HOÀNG NGÂN                    

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017

(Thực hiện từ ngày 12/9/2016)

Thứ

6A

6B

7A

7B

2

Chào cờ Thắm

Chào cờ Binh

Chào cờ M.Phượng

Chào cờ Tâm

Văn- Chi

Mĩ thuật - Binh

Văn - M.Phượng

Toán - Tâm

Sử L.Phượng

Toán Thắm

Hiệp

Văn - M.Phượng

Nhạc Tuyến

Sử L.Phượng

Toán - Tâm

Sinh Thịnh

Tin học Thắm

Nhạc Tuyến

C.Nghệ - M.Phượng

Hiệp

3

Văn - Chi

Toán Thắm

Sử - L. Ph­­­­ượng

Anh - Duyên

Văn - Chi

T. Dục - Binh

Toán - Tâm

Nhạc Tuyến

T. Dục - Binh

Tin học Thắm

Anh - Duyên

Sử - L. Ph­­­­ượng

Toán Thắm

Địa - Hùng

Nhạc Tuyến

Toán - Tâm

 

 

 

 

4

Anh - Hoan

Văn- Chi

Văn - M.Phượng

Sinh Thịnh

Địa - Hùng

Văn - Chi

Văn - M.Phượng

Toán - Tâm

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

Hiệp

Toán - Tâm

Anh - Duyên

Sinh Thịnh

Anh - Hoan

T.Dục Hùng

C.Nghệ - M.Phượng

 

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

Anh- Duyên

TC Toán - Tâm

5

Anh - Hoan

Văn - Chi

Văn - M.Phượng

Anh - Duyên

Toán Thắm

T.Dục Binh

Địa - Hùng

G Duc - Doanh

Tin học Thắm

Anh - Hoan

Anh - Duyên

Văn - M.Phượng

Văn - Chi

Sinh Thịnh

Sử- L. Ph­­­­ượng

Địa - Hùng

G.Dục Sơn

 

Sinh Thịnh

Sử - L. Ph­­­­ượng

6

Sinh Thịnh

Toán Thắm

Toán - Tâm

T. Dục- Hùng

T.Dục Binh

Văn - Chi

T. Dục - Hùng

Văn - M.Phượng

Toán Thắm

Anh - Hoan

TC Toán - Tâm

Văn - M.Phượng

Anh - Hoan

Sinh Thịnh

Địa - Hùng

Toán - Tâm

 

SHoạt - Binh

C.Nghệ - M.Phượng

SHoạt Tâm

7

Hiệp

Toán Thắm

Sinh Thịnh

TC Văn - M.Phượng

Mĩ thuật Binh

Tin học Thắm

G Duc - Doanh

T.Dục - Hùng

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

G.Dục Sơn

Mĩ thuật Binh

C.Nghệ - M.Phượng

Toán Thắm

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

TC Văn - M.Phượng

Địa - Hùng

SHoạt - Thắm

 

SHoạt M.Phượng

Mĩ thuật Binh

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (NĂM HỌC: 2016 - 2017)

 

8A

8B

9A

9B

GV nghỉ

Chào cờ Doanh

Chào cờ Hoan

Chào cờ Nương

Chào cờ Duyên

Hùng

 

Văn Doanh

Anh- Hoan

Sử - L.Ph­­­­ượng

Anh - Duyên

Toán - Nương

Văn Doanh

TC Văn - Sơn

Toán - Nhân

Mĩ thuật Binh

Toán - Nương

Anh - Duyên

Sinh Lành

Anh - Hoan

Sinh - Thịnh

Sinh Lành

TC Văn - Sơn

Anh - Hoan

Hoá - Lành

Toán- Nhân

Văn - Sơn

Doanh, M.Phượng Thịnh, Nương, Thơm

T. Dục - Hùng

Hiệp

Sinh Lành

Văn - Sơn

Hiệp

Anh -Hoan

Văn - Sơn

Toán - Nhân

Hoá - Lành

Sử - L.Ph­­­­ượng

TC Toán - Nhân

Địa - Dân

Địa - Hùng

Mĩ thuật Binh

Địa - Dân

Nhạc Tuyến

Sử - L.Ph­­­­ượng

Văn Doanh

Lý - Nương

Hoá - Lành

Sơn, Binh,

Thắm

Sinh - Thịnh

Văn Doanh

Toán - Nhân

Lý - Nương

Anh - Hoan

T. Dục - Hùng

Hoá - Lành

Toán - Nhân

Toán - Nương

GDục - Dung

C.Nghệ - Hiệp

GDục Doanh

 

 

 

Sinh Lành

Toán - Nương

Địa - Hùng

Toán - Nhân

Văn - Sơn

 

Nhạc Tuyến

Toán -Nương

Hoá - Lành

Sử - L.Ph­­­­ượng

Sinh - Thịnh

C.Nghệ - Binh

Nhạc Tuyến

Toán - Nhân

C.Nghệ - Binh

Anh -Hoan

Văn - Sơn

Hoá - Lành

GDục - Dung

Nhạc Tuyến

GDục Doanh

 

Văn Doanh

Hoá - Lành

Anh - Duyên

Văn - Sơn

Dân, Nhân, Hiệp L.Phượng

Văn Doanh

Toán - Nương

T. Dục - Thịnh

Anh - Duyên

Hoá - Lành

C.Nghệ - Binh

Văn -Sơn

T. Dục - Thịnh

C.Nghệ - Binh

Văn Doanh

Văn - Sơn

Lý - Nương

 

SHoạt Hoan

Lý - Nương

SHoạt Duyên

Sử- L. Ph­­­­ượng

T. Dục - Hùng

Văn - Sơn

Địa - Dân

Dung, Chi, Duyên, Lành, Hoan, Tâm,Tuyến Sâm, Ngân, Bích

Toán - Nương

Sử - L. Ph­­­­ượng

T. Dục- Thịnh

Văn - Sơn

T. Dục - Hùng

Toán - Nương

Toán - Nhân

T. Dục - Thịnh

Văn Doanh

Sinh - Thịnh

Địa -Dân

C.Nghệ - Hiệp

SHoạt Doanh

 

SHoạt Nương

TC Toán - Nhân

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 82
Tháng 12 : 1.238
Năm 2022 : 33.424
Saturday, 10/12/2022 - 11:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Ngân