Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 02/01/2017

TRU­­­ỜNG THCS HOÀNG NGÂN                    

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017

(Thực hiện từ ngày 02/01/2017)

Thứ

6A

6B

7A

7B

2

Chào cờ Thắm

Chào cờ Binh

Chào cờ M.Phượng

Chào cờ Tâm

Văn - Chi

Mĩ thuật - Binh

Sinh Thịnh

Toán - Tâm

Sử L.Phượng

Toán Thắm

Hiệp

Văn - M.Phượng

Nhạc Tuyến

Sử L.Phượng

Toán - Tâm

Sinh Thịnh

Tin học Thắm

Nhạc Tuyến

TC Văn - M.Phượng

Hiệp

3

Văn - Chi

Toán Thắm

Sử - L. Ph­­­­ượng

Anh - Duyên

Văn - Chi

T. Dục - Binh

Toán - Tâm

Nhạc Tuyến

T. Dục - Binh

Tin học Thắm

Anh - Duyên

Sử - L. Ph­­­­ượng

Toán Thắm

Địa - Hùng

Nhạc Tuyến

Toán - Tâm

4

Anh - Hoan

Văn- Chi

Văn - M.Phượng

Sinh Thịnh

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

Văn - Chi

Văn - M.Phượng

T.Dục - Hùng

Địa - Hùng

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

Toán - Tâm

Anh - Duyên

Sinh Thịnh

Anh - Hoan

T.Dục Hùng

Toán - Tâm

Anh - Duyên

TC Toán -Tâm

5

Anh - Hoan

Hiệp

Văn - M.Phượng

Anh - Duyên

Toán Thắm

T.Dục Binh

Địa - Hùng

G Duc - Doanh

Mĩ thuật Binh

Anh - Hoan

Anh - Duyên

Sử - L. Ph­­­­ượng

Tin học Thắm

Sinh Thịnh

Sử - L. Ph­­­­ượng

Địa - Hùng

6

Sinh Thịnh

Toán Thắm

Toán - Tâm

T. Dục - Hùng

Anh - Hoan

Văn - Chi

T. Dục - Hùng

Văn- M.Phượng

Toán Thắm

Anh - Hoan

TC Toán - Tâm

Văn - M.Phượng

T.Dục Binh

Sinh Thịnh

Địa - Hùng

Toán -Tâm

C.Nghệ - M.Phượng

SHoạt Tâm

7

Hiệp

Toán Thắm

Sinh Thịnh

C.Nghệ - M.Phượng

Toán Thắm

Tin học Thắm

G Duc- Doanh

Mĩ thuật Binh

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

G.Dục Sơn

Mĩ thuật Binh

TC Văn - M.Phượng

G.Dục Sơn

C.Nghệ L.Ph­­­­ượng

SHoạt M.Phượng

Địa - Hùng

SHoạt - Thắm

SHoạt - Binh

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (NĂM HỌC: 2016 - 2017)

8A

8B

9A

9B

GV nghỉ

Chào cờ Doanh

Chào cờ Hoan

Chào cờ Nương

Chào cờ Lành

Hùng

Văn Doanh

Anh - Hoan

Sử - L.Ph­­­­ượng

Sinh Lành

Toán - Nương

Văn Doanh

Sinh Lành

Toán -Nhân

Mĩ thuật Binh

Toán - Nương

TC Văn - Sơn

Anh - Duyên

Anh - Hoan

Sinh - Thịnh

Anh - Duyên

TC Văn - Sơn

Anh- Hoan

Hoá - Lành

Toán - Nhân

Văn - Sơn

Doanh, M.Phượng Thịnh, Nương, Thơm

T. Dục - Hùng

Hiệp

Sinh Lành

Văn -Sơn

Hiệp

T. Dục - Tuyến

Văn - Sơn

Toán - Nhân

Hoá - Lành

Anh - Hoan

TC Toán - Nhân

Địa - Dân

Địa- Hùng

Nhạc Tuyến

Địa - Dân

Mĩ thuật Binh

Sử - L.Ph­­­­ượng

Văn Doanh

Lý - Nương

Hoá - Lành

Sơn, Binh,

Thắm

Sinh - Thịnh

Văn Doanh

Toán - Nhân

Lý - Nương

Anh - Hoan

GDục - Chi

Hoá - Lành

Toán - Nhân

Toán - Nương

Sử - L.Ph­­­­ượng

C.Nghệ - Hiệp

GDục Doanh

Sinh Lành

Toán - Nương

Địa - Hùng

Toán - Nhân

Văn -Sơn

Nhạc Tuyến

Toán - Nương

Hoá - Lành

Sử - L.Ph­­­­ượng

Sinh - Thịnh

T. Dục - Tuyến

GDục Doanh

Toán - Nhân

GDục - Chi

Anh - Hoan

Mĩ thuật Binh

Hoá - Lành

Văn Doanh

C.Nghệ - Binh

Anh - Duyên

Văn - Sơn

Dân, Nhân, Hiệp L.Phượng

Văn Doanh

Toán - Nương

T. Dục - Thịnh

Anh - Duyên

C.Nghệ - Binh

Hoá - Lành

Văn - Sơn

T. Dục - Thịnh

Hoá- Lành

SHoạt Hoan

Văn - Sơn

Lý - Nương

Lý - Nương

SHoạt Lành

Địa - Hùng

Mĩ thuật Binh

Văn -Sơn

Sử - L.Ph­­­­ượng

Chi, Duyên, Lành, Hoan, Tâm,Tuyến Sâm, Bích

Toán - Nương

Địa - Hùng

T. Dục - Thịnh

TC Toán - Nhân

T. Dục - Hùng

Toán -Nương

Toán - Nhân

T. Dục - Thịnh

SHoạt Doanh

Sinh - Thịnh

Sử - L.Ph­­­­ượng

C.Nghệ - Hiệp

SHoạt Nương


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 82
Tháng 12 : 1.238
Năm 2022 : 33.424
Saturday, 10/12/2022 - 12:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Ngân